Om Taxare AS

Navnet Taxare kommer av: taksere (av lat. taxare), beregne (verdien av); verdsette, vurdere.

Daglig leder og takstmann, Torbjørn Lensebakken har drevet firmaet siden 2004. Han har i mange år arbeidet med rehabilitering, nybygg og tilbygg som utøvende håndverker. Firma innehar bred erfaring fra byggebransjen. Bedriften er også godkjent lærlingbedrift. 

Torbjørn er utdannet innen; byggeledelse, bygg/tømrermester og takstmann MNTF.

DNV-sertifisert takstmann for Boligsalgsrapportering.

Autorisert takstmann for bolig og fritidsbåter. Medlem av Norges Takserings Forbund.

Godkjenningsområder:

- Verditaksering av boliger

- Tilstandsanalyse av boliger.

- Taksering av skade på bygninger løsøre og skjønn.

- Naturskade

- Godkjent våtromsbedrift

- Sertifisert BVN- modul C

- SEEN autorisert energikontrollør

- Taksering av fritidsbåter

Sentral godkjenning:

Radon:

- Måling av radon

 

Om Torbjørn Lensebakken

Lenseb2

Daglig leder og takstmann, Torbjørn Lensebakken har drevet firmaet siden 2004. Han har i mange år arbeidet med rehabilitering, nybygg og tilbygg som utøvende håndverker. Firma innehar bred erfaring fra byggebransjen. Bedriften er også godkjent lærlingbedrift.

Torbjørn er utdannet innen; byggeledelse, bygg/tømrermester, DNV-sertifisert takstmann for Boligsalgsrapportering. Han er også autorisert takstmann på bolig og fritidsbåter gjennom Norges Takserings Forbund.

Arbeidsområder:

Telemark, med primærområde Grenland og omegn.