Før takstmannen kommer

Det er en del forberedelser du kan gjøre før takstmannen kommer. Klikk på punktene nedenfor for å se en huskeliste over dette.

 

Eiet bolig

Selveierleilighet

Borretslag

Boligsameie

Boligsalgsrapport

Reklamasjonsvurdering

Forhåndstakst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiet bolig
• Ferdigattest / brukstillatelse
• Forsikringsbevis
• Kommunale avgifter
• Ligningsverdi
• Målebrev
• Situasjonskart
• Skjøte / festekontrakt
• Tegninger
• Tidligere takst

Ferdig utfylt egenerklæring. (kan lastes ned her)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selveier leilighet
• Fellesutgifter
• Forsikringsbevis
• Ligningsverdi
• Målebrev
• Offentlige avgifter
• Plantegninger
• Seksjoneringsbegjæring
• Skjøte / festekontrakt
• Tidligere takst

Ferdig utfylt egenerklæring. (kan lastes ned her)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borettslag
• Husleieblankett
• Leiekontrakt
• Ligningsverdi
• Målebrev (eventuelt)
• Plantegninger
• Regnskap (siste år)
• Tidligere takst
• Vedtekter
• Årsberetning (siste år)
• Årsoppgave fra forretningsfører (siste år)

Ferdig utfylt egenerklæring. (kan lastes ned her)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boligsameie
• Fellsutgifter
• Forsikringsbevis
• Ligningsverdi
• Målebrev (eventuelt)
• Plantegninger
• Regnskap (siste år)
• Skjøte
• Tidligere takst
• Vedtekter
• Årsberetning (siste år)
• Årsoppgave fra forretningsfører (siste år)

Ferdig utfylt egenerklæring. (kan lastes ned her)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boligsalgsrapport

• Selgers egenerklæring
• + dokumentene nevnt under hver boligtype.

Ferdig utfylt egenerklæring. (kan lastes ned her)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamasjonsvurdering

• Kjøpekontrakt
• Salgsoppgave/prospekt
• Takstdokumenter
• Tegninger
• Selgers egenerklæring (Skjema fra eiendomsmegler)
• Selgers egenerklæring (ved bruk av Boligsalgsrapport)
• Korrespondanse mellom involverte parter
• Eventuell materialbeskrivelse

Ferdig utfylt egenerklæring. (kan lastes ned her)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhåndstakst
• Skjøte
• Målebrev
• Situasjonskart
• Reguleringsbestemmelser/planer
• Tillatelse til tiltak (Byggetillatelse)
• Tegninger
• Kjøpekontrakt
• Byggebeskrivelse
• /leverandørbeskrivelse
• Budsjett
• Tilbud fra leverandører
• Eventuelle tinglyste rettigheter (f. eks veirett)
• Eventuelle geotekniske rapporter, støybergninger og lignende.

Ferdig utfylt egenerklæring. (kan lastes ned her)