Taksering av fritidsbåter

Taxare AS utfører følgende type takseringer av fritidsbåter:

-       Verditaksering.

-       Tilstandsvurdering.

-        Skadetaksering

Taksering av båt er i utgangspunktet en visuell kontroll av båt og dokumenter tilhørende båten. Det blir  ikke foretatt destruktive inngrep ved en kjøps eller verdi vurdering uten at det ikke er avtalt spesiellt. En selger vil normalt ikk sette pris på om takstmannen demonterte deler båten for å kontrollere vanskelig tilgjengelige områder av båten. Det er ofte de områdene som er vanskelig å vurdere, og som ofte har fått dårligst vedlikehold hvor feil og mangler kan skjule seg. 

Det benyttes moderne hjelpemidler for å kunne inspisere også vanskelige tilgjengelige områder. Digital fuktindikasjonsinstrumter benyttes for å kontrollere fuktinnhold i plastlaminater og treverk. For kontroll av undervannsskrog på plastbåter benyttes Perkusjonsmetoden, som går ut på at takstmannen går over skroget med en liten hammer i plastlaminatet, for å kunne oppdage delamineringer, dårlige utbedrete skader og lignende. 

Takstvurdering av båten er en invistering for å slippe unødvendige overraskelser. En verdivurdering vil bidra til å gi deg en bedre oversikt, og hva som vil være nødvendig for å holde fartøyet flytende og i god stand i fremtiden, samt til å kunne holde deg og familien din trygg og investeringen sikker.  

De samme feil og mangler går gjerne igjen på mange fritidsbåter/modeller. En sertifisert takstmann vil derfor gjenkjenne deres særegenheter, samtidig som han vil kunne gi riktig veiledning med hva som er anbefalte utbedringer og vedlikehold, innkjøp av utstyr og lignende. Forsikringsselskapet vil også sette pris på at forsikringstaker tar vare på sin fritidsbåt på en fornuftig måte.