Konsulentbistand

Taxare AS påtar seg takstoppdrag ved kjøp og salg av fritidsbåter for privatpersoner i form av en verdivurdering med eller uten tilstandsvurdering. Selve oppgjøret ved avhending av fritidsbåten bør utføres av advokat, eller kjent kontraktstype om man føler seg trygg på det. Dette da takstmanne ikke skal "blande kortene", noe som blir tilfelle om man selger/megler, og takserer båten samtidig. En takstmann skal være uavhengig uhildet person.

Taksmannen har lang fartstid som ”båtmann”, og kjenner derfor de fleste båttypene, både de positive og negative sidene vedrørende markedsvurdering og lignende. For kjøper og selger er det viktig at riktig informasjon og veiledning blir gitt, slik at takstmannen kan viderebringe riktig grunnlag. 

Taxare AS ivaretar begge parter på en profesjonell måte i en kjøps eller salgssituasjon, men står ikke for det økonomiske oppgjøret. Med en markedsverdi på båten, og faglig veiledning i salgs og kjøpsituasjonen, skal du som kunde forvente trygghet!