Brannregler i båt

·         Søl ikke med bensin eller olje.

·         Ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.

·         Husk minst ett to-kilos pulverapparat til brannslokking.

·         Luft ut motorrom. Bruk nesen for å finne lekkasjer.

·         Stopp motoren straks hvis du merker lekkasje.

·         Stopp motoren og slokk åpen flamme når du skal fylle bensin eller olje. Ha brannslokkingsapparatet for hånden.

·         Ved brann kan tanker eksplodere. Ha flytemidler klar til bruk og vær forberedt på å forlate båten.

·         Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet. Tøm askebegre.

·         Elektriske anlegg, koke- og varmeapparater må installeres og repareres av fagfolk.