Sjekkliste vinteropplag

Både ut fra egne erfaringer, samtaler med andre og lesing av en del båtblader fra inn- og utland vet vi at det er nyttig å ha sjekklister når båten skal klargjøres enten for vinteropplag eller sommeren. Her er noen tips, men lag deg selv dine egne ut fra hva du føler behov for på den båten du har.

Skrog

Når båten tas på land, starter vårens klargjøring. Spyl skroget rent for skjell, rur og annen groe. Høytrykksspyler med varmt vann er veldig effektivt. Sjekk overgang mellom skrog og kjøl. Sjekk for plastpest. Det er små blærer. Spesielt er området rundt vannlinjen utsatt. Hvis du finner noen få, ta hull på dem og slip ned. Til våren reparerer du med epoxy. Hvis du finner mange, er det grunn til å la en fagmann se på skroget og vurdere hvordan det bør repareres.

Har du hatt "landkjenning" i løpet av sesongen? Sjekk for skader. Hvis nødvendig, fjern løs glassfiber og la det tørke over vinteren. Reparer før båten settes ut.

Dersom skroget har vært utsatt for unormalt stort trykk, for eksempel at det er blitt støt mot kai eller flere båter har ligget med siden mot din båt, bør du gå nøye over skroget og sjekke for krakeleringer. Hvis du finner noen, vurder om fagmann bør tilkalles eller om du kan reparere selv.

Roret og rorsystemet bør sjekkes. Går det lett? Er det tegn til slitasje i oppheng? Har du hydraulisk styring, sjekk olje.

Utstyr

Vinsjer

– gammel olje og fett mister viskositet og vinsjene kan fungere dårligere og svikte når de belastes. Demonter vinsjene, vask delene i parafin og smør dem opp på nytt.

Ankervinsj

– hvis den er manuell, sjekk om den virker, rens den og stram den opp. Hvis den er elektrisk, sjekk brytere, og hvis du har fotbryter, sjekk denne for fuktighet. Rens bryter og smør kontakter med Vaselin, WD 40, CRC 5-56 e.lign.

Ankerkjetting 

–  Hvis du har malt lengdemerker, frisk dem opp med ny maling.

Stagfester og fortøyningsbeslag

 – sjekk om de er godt festet. Se etter krakeleringer rundt festene. Hvis det er det, bør en skikkelig inspeksjon foretas. En skikkelig utbedring er kanskje nødvendig.

Rigg 

 er alle stag og vant i orden? Sjekk endebeslag og se om noen wiretråder er brukket. Hvis de er det, bør hele wiren skiftes.

Seil 

 sjekk om de bør sys om. Dette bør gjøres om høsten slik at de kan leveres inn for reparasjon og være klare til våren. 

Tauverk

– når båten legges i opplag, bør alt tauverk vaskes for å få fjernet saltet. Sjekk at ikke noen kordeler er revet over eller at det er knuter. En knute på et tau reduserer bruddstyrken med 50 %.
 

Sikkerhet

Skroggjennomføringer

 – sjekk for lekkasjer. Husk to slangeklemmer på alle skroggjennomføringer. Hvis de er begynt å ruste, skift dem. Smør kranene. Ikke glem gjennomføring for propellaksling og kjølbolter – hvis du har det.

Gassanlegg 

- sjekk alle slanger og koplinger. Smør såpevann på for å sjekke om det er lekkasje. Hvis du er det minste i tvil, skift slanger og klemmer. GASSANLEGG SKAL KONTROLLERES JEVNLIG AV KYNDIG PERSONELL. MINST HVERT FEMTE ÅR.

Redningsvester 

–  kontroller for hull. Hvis det er oppblåsbare, sjekk patronen. Les bruksanvisningen hvordan dette gjøres. Blås dem opp manuelt og la dem ligge oppblåst over natten for å sjekke om de lekker.

Redningsseler

– sjekk sømmer. Hvis en søm trenger reparasjon, gå til en seilmaker eller noen som har skikkelig utstyr for å sy.

MOB-lys

 – skift batterier og sjekk at de lyser. Bruk Vaselin på o-ringen som tetter.

Lanterner

 – sjekk alle om de lyser.

Anoder

– sjekk og bytt før utsetting.
 

Innvendig under dekk

Kjølsvin 

-  fjern all væske og tørk opp. Vask det hvis det er nødvendig. Er det olje i kjølsvinet, finn ut hvor lekkasjen er. Utbedre lekkasjer.

Slanger og slangeklemmer

- sjekk alle. 

Skroggjennomføringer

 – hvis båten står på land, la alle kraner være åpne. Ligger den ute, steng dem. Sjekk hva forsikringsselskapet ditt krever.

Rens kjølevannsfilter.

Batterier

– hvis de skal overvintre i båten, lad dem opp. Sjekk batterivann.

Impeller

– sjekk, eventuelt skift.

Brytere, sikringer og kontaktpunkter

Lensepumpe

– sjekk nivåbryter hvis du har. – spray med "verktøy på boks" CRC 5-56 eller lign.

Dieseltanker

– fyll opp for å unngå kondens og oppblomstring av dieseldyr.

Motor

– skift olje, dieselfiltre og frostsikre motor. Mål hvor mange minusgrader frostvæsken holder. Sjekk anoder. Sjekk motorfester og alle slanger.

Vannsystem

Toalett

– septiktank bør selvsagt være så tom som mulig. Toalett og tank må frostsikres. Tøm frostvæske i toalettet og pump noe inn i septiktanken. La det være frostvæske i toalettskålen. – må sikres for frost. 

Kjøleskap og kjøleboks

 – vaskes og tørkes. La døren stå på gløtt slik at det luftes godt. 

Tøm vanntank

-  blås gjennom alle slanger (helst med trykkluft) og forsikre deg om at pumpene ikke inneholder vann.  

 

     

Mange av disse tipsene er hentet fra det engelske båtbladet Practical Boat Owner.