Sjøvettreglene

1. Tenk sikkerhet 
Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

2. Ta med nødvendig utstyr 
Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

3. Respekter vær og farvann 
Båten må bare benyttes under egnede forhold.

4. Følg Sjøveisreglene 
Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg 
Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.

6. Vær uthvilt og edru

7. Vis hensyn 
Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

8. Forbered deg på at det kan skje en ulykke, og tenk igjennom hvordan du bør forholde deg.