Taksering av fritidsbåter

Taksering av fritidsbåter er en detaljert vurdering av objektet, utført av en autorisert takstmann. Formålet med taksten kan være å vurdere skade, en tilstandsvurdering, eller verdi i forhold til tilstand og markedssituasjon.

Behovet for en takst kan være, at man kanskje er en båteier som vurderer salg av sin gamle båt til fordel for ny båt? Det å ha en faglig vurdering av båten når man skal ut å markedsføre sin båt for salg. Dette gir et positivt signal til potensielle kjøpere, at man ønsker å være åpen og ærlig, noe som gir tillitt!  Man kan vise til en takst fra en uhildet sertifisert takstmann, som gir en vurdering av båtens verdi, sett i forhold til båtens tekniske tilstand, og relatert til markedssituasjonen.

På den annen side, er man kanskje i en kjøpssituasjon, med begrenset kunnskap om båtkjøp, båttyper, hva man bør se etter og være på vakt mot, hvilke fabrikater som holder verdien sin best, og hvor man ønsker bistand til å vurdere hva man skal se etter i forhold til hvilket behov man har.

Kanskje har man ingen planer om kjøp eller salg, men ønsker å vite hva markedsverdien er på den båten man har i forbindelse med forsikringsdekning, skilsmisse, arveoppgjør,  forsikringsoppgjør eller lignende?

Det finnes mange begrunnelser til å foreta en faglig vurdering av fritidsbåt. Den representerer en betydelig verdi, den kan være familiens hytte, hobby og glede, og for mange et rent transportmiddel.

Velg trygghet, velg en autorisert takstmann, sertifisert via NTF (Norges Takseringsforbund).