Om taksering generelt

Varemerket

Lakkseglet er varemerket på NTFs takstmenn og takstprodukter som inngår i Norges Takserings Forbunds produktspekter. Uansett hvor du som kunde befinner deg i Norge, skal du ved vår søketjeneste "Søk etter takstmann" (se www.ntf.no )treff på en eller flere av våre medlemmer som tilbyr de tjenester du søker. Samtidig skal du være trygg på at takstmannen tilfredsstiller NTFs høye faglige og etiske standard.

Uavhengighet

Enhver takstmann i NTF er underlagt strenge krav til uavhengighet. Taksten skal være upåvirket av partsinteresser. Honoraret skal være uten binding til takstens størrelse. Det tas kort og godt betalt for den tiden som går med til oppdraget. Kravet til habilitet er tilsvarende habilitetskrav som stilles til rettsvesenet, ref. Domstolloven.

Taushetsplikt

Takstmenn som er medlemmer av NTF er vant til å omgås fortrolige opplysninger, og du skal som kunde være trygg på at informasjonen ikke tilflyter uvedkommende. Alle takstmenn i NTF har taushetsplikt, og ihht takstmannens instruks kan rapporter ikke leveres til andre enn oppdragsgiver. Skilsmisser eller økonomiske ufører kan være typiske eksempler på situasjoner med ønske om diskresjon. Men om tilfellet virker lite eller stort, gjelder uansett taushetsplikten. Alle har rett på en fordomsfri og likeverdig behandling, og får det gjennom bruk av NTFs medlemmer.

 

(Noe av informasjonen er hentet fra Norges TakseringsForbund sine sider)