Hvilket areal som oppgis ved annonsering

Målereglene er tatt inn i retningslinjene for markedsføring av boliger som er fastsatt av forbrukermyndighetene. 
Når areal skal oppgis ved annonsering, skal boenhetens totale bruksareal (BRA) og samlet areal for primære rom (P-ROM) 
innenfor selve boenheten, inkludert innvendige vegger mellom disse, fremkomme. 
Det skal i tillegg være en listing av de aktuelle P-Rommene.

Areal
Areal oppgis i m² og måles der det er minst 1,90m takhøyde og bredden er på minst 60cm. 
Deler med skråtak måles inntil 60cm utenfor høyden 1,90m.


Bruksareal, BRA
Bruksareal BRA er bruttoareal (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. 
Boenhetens totale bruksareal. Samlet BRA er P-rom + S-rom.

 

Primære rom, P-ROM
P-ROM er bruksareal av primærdelen. P-ROM måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen. 
En samling primære rom (P-ROM) utgjør bygningens primærdel.

Takstbransjen har valgt å liste opp følgende rom som P-ROM; 
Kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftstue, lekerom, arbeidsrom, hjemmekontor, PC-rom, medierom, bibliotek, 
innredet hobbyrom, trimrom (må ha fastmontert utstyr, for eksempel ribbevegger), stue, allrom, omkledningsrom, 
bad/dusjrom, toalett, vaskerom, entré/vindfang, kjøkken, soverom, bibliotek, innredet gang mellom P-Rom, 
trapp mellom P-Rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over.

 

Sekundære rom, S-ROM
Det resterende areal kalles S-rom. S-rom er bruksareal av sekundærdelen. 
En samling sekundære rom (S-ROM) utgjør bygningens sekundærdel. Areal av vegger mellom P-rom og S-rom tilhører S-rom. 
Takstbransjen har valgt å liste opp følgende rom som S-ROM; 
Matkjeller, potetkjeller, uinnredet kjellerrom, kott, uinnredet loft, boder, garderobe, oppbevaringsrom, lagerrom, 
garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over 
(uansett innredning og hvor mye de er blitt påkostet).

 

Bruttoarealer BTA
Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og/eller til 
midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruttoarealer begrenses av ytterveggers utsider og/eller til 
midt i skillevegger mot annen bruksenhet/fellesareal.