Liste over nyttig ord og utrykk

Her finner du en oversikt over mange av de viktigste ordene og uttrykkene du trenger i dagens bolighandel.

 

Verditakst
Fastsettes av takstmann. Den prisen selger normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet. 
Benyttes som oftest som grunnlag for lånetakst. Basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, 
eventuelt supplert med enkle målinger.

 

Festet tomt
Tomten boligen er oppført på er leid.

 

Heftelse
En tinglyst forpliktelse ved boligen, innskrenkning av rettigheter eller adkomstrett over eiendommen.

 

BTA - Bruttoareal
Hele boligens ytre areal, men boder og rom, eksklusive balkong/ veranda. Alle etasjer regnes med.

 

BRA - Bruksareal
Hele boligens indre areal, inkludert innervegger, måles fra innsiden av ytterveggene.

 

Primære rom, P-ROM
P-ROM er bruksareal av primærdelen. P-ROM måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen. 
En samling primære rom (P-ROM) utgjør bygningens primærdel. Takstbransjen har valgt å liste opp følgende rom som P-ROM;
Kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftstue, lekerom, arbeidsrom, hjemmekontor, PC-rom, medierom, bibliotek, 
innredet hobbyrom, trimrom (må ha fastmontert utstyr, for eksempel ribbevegger), stue, allrom, omkledningsrom, 
bad/dusjrom, toalett, vaskerom, entré/vindfang, kjøkken, soverom, bibliotek, innredet gang mellom P-Rom, 
trapp mellom P-Rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over.

 

Sekundære rom, S-ROM
Det resterende areal (bruksareal) kalles S-rom. S-rom er bruksareal av sekundærdelen. 
En samling sekundære rom (S-ROM) utgjør bygningens sekundærdel. Areal av vegger mellom P-rom og S-rom tilhører S-rom. 
Takstbransjen har valgt å liste opp følgende rom som S-ROM;
Matkjeller, potetkjeller, uinnredet kjellerrom, kott, uinnredet loft, boder, garderobe, oppbevaringsrom, lagerrom, 
garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over 
(uansett innredning og hvor mye de er blitt påkostet).

 

Areal
Måles i m² der det er minst 1,9m takhøyde pluss 60 cm utover det arealet som har denne takhøyden. 
Delen med 1,9 m takhøyde må ha en bredde på min 60 cm for å regnes med.

 

De vanligste boligformene
Selveierbolig: Betegnelse på eneboliger, leiligheter, rekkehus, hytter, og gårdsbruk der enheten / andelen / seksjonen eies 
og kan omsettes fritt.

Selveierleilighet: Andel eller seksjon i et boligsameie der du har enerett til boligen, som kan selges og kjøpes fritt.

Andelsleilighet: Leilighet som er en del av et borettslag eller andelslag. Du kjøper borett til leiligheten, 
betaler innskudd / husleie, og har begrenset ansvar for fellesarealer. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør 
leilighetens verdi.

Aksjeleilighet: Du kjøper en aksje i et boligaksjeselskap, med rett til å leie leiligheten. Andel av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.