Trygg bolighandel

Etter alt å dømme vil all boligomsetning i fremtiden benytte en Boligsalgsrapport.
Tradisjonelt forbindes det å være takstmann med å ta vanlige verditakster. 
Avhendingslovens krav, samt det faktum at husene blir mer og mer kompliserte, 
har ført til en stor økning i etterspørsel etter Boligsalgsrapport de siste årene.

Med Boligsalgsrapport vil både selger og kjøperføle seg mye tryggere, fordi feil og mangler i langt større grad 
ville bli avdekket før avtaleinngåelse. En undersøkelsegjennomført av Protector Forsikring viser at man ikke får 
lavere salgssum for boligen ved å påvise feil og mangler.Boligkjøperen føler trygget og kan planlegge vedlikeholdsbehovet over tid. 
 
Boligsalgsrapporten er en strukturert gjennomgang av boligens bygningstekniske tilstand. En takstmann vurderer 
tilstandsgrader og levetid for boligens ulike deler etter klare retningslinjer. 
 
For selger skal boligsalgsrapporten sørge for at opplysningsplikten er oppfylt. 
• En selger som har bodd i huset lenge legger ofte ikke merke til det som for kjøper er en mangel.

   For kjøper skal rapporten fortelle hva som er ”bra”, ”mindre bra” og hva som er ”dårlig” med boligen
• Som boligkjøper er kunnskap om tilstanden viktig, slik at man vet at (f.eks.) yttertaket er dårlig og kan planlegge 
   ut fra at dette må skiftes innen 5 år.

 

Boligsalgsrapport reduserer konfliktnivået:

• Når selger og kjøper har samme oppfatningen av boligens tilstand gis det i mindre grad over- eller underpris 
• Lik oppfatning av boligen reduserer mulighetene for en del ”ubehagelige overraskelser” og reduserer sannsynligheten for konflikt 
• Statistikk fra Protector Forsikring viser at når en Boligsalgsrapport foreligger er konfliktnivået ca. 25 % lavere  
• Bruken av Boligsalgsrapport har økt fra 24 % i 2005 til 57 % i 2008 
• Den økende bruken av BSR bidrar til reduksjonen av konfliktnivået i Norge