Prisliste

Priser boliger:

 

Verdi og lånetakst av bolig og fritidseiendommer, fra:               kr. 4 375.-

 

Verditaksering av tomt, fra:                                                             kr. 3 750.-

 

Energimerking, fra:                                                                           kr. 950.-

 

Radonmåling, fra:                                                                             kr. 950.-

 

Reklamasjon/befaringsrapporter er timebasert, kr. 1 218,75/time.

 

Skadetaksering er timebasert, kr. 1 218,75/time.

 

 

Priser fritidsbåter:


Verditaksering båt, fra:                                                                      kr. 3 000.-

 

Tilstandsrapport båt, fra:                                                                  kr. 4 000.-

 

Skadetaksering båt er timebasert pluss km.                                                    

 

Prisgrunnlag for bolig og båt:

 

Pris for takst avtales med rekvirent før befaring.

Ved timebaserte arbeider tilkommer timebetaling for reisetid og km, fra Skien.

Priser på båt er inn til 26 fot, pluss 120.- pr. fot.

Innhenting av dokumentasjon, fra 250.-

Honorar for timebaserte arbeider er kr. 1 218,75 

Km. godtgjørelse kr. 6.-/km.

Priser inkluderer mva og gjelder fra 01.01.2018.